Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi

Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti
(CROCAD-22)

5. – 8. listopada 2022., Supetar, otok Brač, Hrvatska

Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi Hrvatskog liječničko zbora, kao glavni organizator, uz potporu Hrvatskog društva za neuroznanost, organiziralo je od 5.– 8. listopada 2022. godine, Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem, u Supetru na otoku Braču. Pokrovitelji ovog jedanaestog po redu kongresa o Alzheimerovoj bolesti, i najvećeg nacionalnog i regionalnog skupa na temu demencije, bili su Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a podržavatelji Hrvatska Alzheimer alijansa i Klinika za psihijatriju Vrapče.

Kao i do sada, ovaj Kongres je okupio ugledne domaće i strane predavače te brojne sudionike: doktore specijaliste, specijalizante, psihologe, socijalne radnike, socijalne pedagoge, ekonomiste, ravnatelje domova za starije, farmaceute, neuroznanstvenike, medicinske sestre i tehničare, studente, njegovatelje, sve one koji rade i skrbe o oboljelima od Alzheimerove bolesti te, usprkos trenutnoj epidemiološkoj situaciji, nastavio s educiranjem i širenjem znanja. Kongres se odvijao «u živo» uz manji broj virtualnih prezentacija, a pod nazivom CROCAD-22 (Croatian Congress on Alzheimer’s Disease 2022). Ovaj profesionalni i znanstveni skup prikazao je najnovije spoznaje iz područja Alzheimerove bolesti (AB) i ostalih demencija. Kongres je započeo promocijom sveučilišnog udžbenika «Psihijatrija starije dobi», autora Ninoslava Mimice, Marije Kušan Jukić i suradnika, a potom je slijedilo otvorenje izložbe fotografija «Fragmenti koji ostaju» autora Dore Bosner i Vite Hordova, a ista je bila otvorena tijekom trajanja cijelog Kongresa.

Pozivu Organizacijskog odbora Kongresa odazvali su se brojni eminentni domaći i strani stručnjaci, njih ukupno 16 iz 10 zemalja (Austrija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Italija, Nizozemska, Sjeverna Makedonija, Slovenija, Srbija, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo). U radnom dijelu Kongresa, u namjeri da AB pristupimo holistički i multiprofesionalno, odlučili smo se za slijedećih 13 tema: 1. Temeljna istraživanja i neuropatologija u AB; 2. Rana dijagnostika i biološki biljezi AB; 3. Epidemiologija, faktori rizika i prevencija AB; 4. Klinička istraživanja u AB; 5. Klinička obilježja AB i prikazi bolesnika; 6. Farmakoterapija demencija; 7. Ne-farmakološke intervencije u AB; 8. Skrb za osobe s demencijom; 9. Ne-Alzheimerove demencije; 10. Kvaliteta života u demenciji; 11. Udruge za AB i skupine samopomoći; 12. Palijativna skrb u demenciji; i 13. Ostale teme. Kroz predavanja pozvanih predavača, ostala usmena izlaganjima i poster prezentacije sudionici su svakodnevno imali prilike čuti o novim otkrićima iz temeljnog i kliničkog područja te o skrbi za ljude oboljele od demencije. Vjerujemo da je ovaj kongres, koji zagovara holistički pristup AB, pružio mogućnost i prostor, svim stručnjacima i ostalim zainteresiranim sudionicima iz drugih profesija, za razmjenu informacija i iskustava. Međunarodni žiri izabrao je najbolja tri postera koja su bila nagrađena. I na kraju, sigurni smo da je CROCAD-22, zahvaljujući svim sudionicima, kao i prethodni kongresi, doprinio svekolikom boljitku i dignitetu osoba koje žive s demencijom i njihovih bližnjih.

 

Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti
s međunarodnim sudjelovanjem
15. – 16. listopada 2020., VIRTUALNI KONGRES

Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti
s međunarodnim sudjelovanjem
5. – 8. listopada 2022., Supetar, otok Brač

Recenzija

Kongresni materijali

Zbornik radova Neurologia Croatica
5. – 8. listopada 2022.
Supetar, otok Brač

Konačni program CROCAD-22
5. – 8. listopada 2022.
Supetar, otok Brač

Otvorenje izložbe fotografija “Fragmenti koji ostaju“, autori: Dora Bosner i Vito Hordov

Promocija knjige “Psihijatrija starije dobi“, autori i urednici: Ninoslav Mimica i Marija Kušan Jukić

Zatvori izbornik