Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi

O DRUŠTVU

Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi Hrvatskog liječničkog zbora osnovano je krajem 2012. godine, nakon rastuće potrebe za stručnom aktivnošću glede mentalnog zdravlja starije populacije. Naime, u Hrvatskoj kao i drugdje u civiliziranom svijetu, Alzheimerova bolest je u znatnom porastu, a s obzirom da je hrvatsko društvo svakim danom sve vremešnije, odnosno da se udio starije populacije znatno povećava i uskoro će doseći jednu četvrtinu svih stanovnika, javlja se i više morbiditeta vezanog uz stariju dob.

Neurokognitivni poremećaji, poglavito Alzheimerova bolest sve više i više tište populaciju, pa je potrebno razvijati sustavni menadžment skrbi za oboljele. Stoga ovo novo društvo HLZ-a, okuplja sve stručnjake koji se bave bolestima koje pogađaju starije ljude, te kroz edukaciju, ali i kroz brojne zajedničke akcije i lobiranje, za uspostavu nacionalne strategije borbe protiv Alzheimerove bolesti i drugih demencija, nastoji poboljšati standardno liječenje i sveukupnu skrb za oboljele, a posredno pomoći i njihovim neformalnim njegovateljima.

Društvo je do sada organiziralo veći broj stručnih sastanaka u Hrvatskom liječničkom zoru, te četiri hrvatska kongresa o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem (Primošten 2012, Brela 2014, Tučepi 2016, Novigrad 2018) i na taj način okupilo brojne relevantne dionike ovog područja. Također članovi Društva aktivno, kroz svoj stručni, ali i volonterski rad, promoviraju destigmatizaciju starijih, kako zdravih tako i bolesnih osoba, te nastoje da te osobe što je više moguće budu involvirane u sve pore društva, što je dulje moguće, te da ne budu diskriminirane po dobi.

Kao osnivač i glavni zagovornik ideje o potrebi uspostave nacionalne strategije borbe protiv Alzheimerove bolesti i drugih demencija, Društvo je unutar Hrvatske Alzheimer alijanse okupilo do sada čak 31 članicu (srodno društvo ili udrugu), stručno usuglasilo tekst nacionalne strategije, te nastoji da ova plemenita inicijativa i formalno zaživi u Hrvatskoj, kao što je to slučaj u brojnim europskim i drugim zemljama.

Ninoslav Mimica, CROCAD 2018.

Danas, kada od Alzheimerove bole­sti na svijetu boluje oko 38 milijuna osoba i kada se procjenjuje da će do 2050. godine ta brojka prijeći 115 milijuna, može se s pravom govoriti o epidemiji demencije koja prijeti čovječanstvu. Ove je godine Alzhe­imerovu bolest Svjetska zdravstvena organizacija proglasila globalnim javno-zdravstvenim prioritetom. Stoga se i ne treba čuditi što se u Klinici za psihijatriju Vrapče 10. rujna 2012. godine sastao inicija­tivni odbor koji je predložio da se unutar Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ) ponovo osnuje društvo koje bi se posebno bavilo Alzheimero­vom bolešću, ali i psihijatrijom sta­rije životne dobi.

Nakon što je HLZ dao sugla­ snost, odlučena je da se u sklopu 6. hrvatskog kongresa o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelova­njem 11. listopada 2012. u Primošte­nu održi Osnivačka skupština Hrvat­skog društva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi.

U radno predsjedništvo izabrani su doc. dr. sc. Suzana Uzun (pred­sjednik), prof. dr. sc. Goran Šimić i prof. dr. sc. Ninoslav Mimica. U Verifikacijska povjerenstvo izabrani su dr. sc. Marija Kušan Jukić i mr. sc. Morana Ivičić, a u Izborno povjerenstvo dr. Stipe Drmić, dr. Dubravka Kalinić i dr. sc. Paola Presečki. Za za­pisničara izabran je doc. dr. sc. Oliver Kozumplik, a za ovjerovitelja zapisni­ka dr. sc. Marina Boban. Predloženi su kandidati za mjesto predsjednika, dopredsjednika i za članove Uprav­nog odbora, pa se pristupilo tajnom glasovanju. Za predsjednika je iza­bran prof. dr. sc. Ninoslav Mimica, a za dopredsjednika dr. sc. Nataša Klepac. Za članove Upravnog odbora (abecednim redom) izabrani su dr. sc. Marina Boban, dr. Stipe Drmić, doc. dr. sc. Igor Filipčić, prof. dr. sc. Vera Folnegović Šmalc, doc. dr. sc. Oliver Kozumplik, dr. sc. Marija Kušan Ju­kić, dr. sc. Paola Presečki, prim. dr. sc. Vladimir Sabljić, prof. dr. sc. Goran Šimić, mr. sc. Morana Ivičić, doc. dr. sc. Suzana Uzun, dr. sc. Vitomir Vi­šić, prof. dr. sc. Dinko Vitezić i dr. Vlasta Vučevac.

Novoizabrani predsjednik prof. dr. sc. Ninoslav Mimica zahvalio je na izboru, najavio brojne aktivnosti koje je potrebno učiniti u skoroj bu­dućnosti, te istaknuo prijeku potre­bu da se što prije u Hrvatskoj prione izradi nacionalnog plana/strategije za borbu protiv Alzheimerove bolesti.

doc. dr. se. Suzana Uzun

Zatvori izbornik