Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi
Kongresna obavijest – CROCAD-20

Kongresna obavijest – CROCAD-20

Kongresna obavijest i poziv na sažetke, Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem, CROCAD-20. Kongres će se održati VIRTUALNO, od 15. do 16. listopada 2020.

Poštovane kolegice i kolege,

izuzetna nam je čast i zadovoljstvo obavijestiti Vas da će se Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem (CROCAD-20) održati u planiranon terminu, od 15. do 16. listopada 2020. godine, u VIRTUALNOM OBLIKU, bez fizičkog prisustva sudionika i predavača.

Kongres organiziraju Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatsko društvo za neuroznanost, uz pokroviteljstvo Ministarstva zdravstva i Ministarstva znanosti i obrazovanja te podržavanje Hrvatske Alzheimer Alijanse i Klinike za psihijatriju Vrapče.

Iznimna nam je želja po deseti put okupiti ugledne domaće i strane predavače te brojne sudionike: doktore specijaliste, specijalizante, psihologe, socijalne radnike, socijalne pedagoge, ekonomiste, ravnatelje domova za starije, farmaceute, neuroznanstvenike, medicinske sestre i tehničare, studente, njegovatelje, sve one koji rade i skrbe o oboljelima od Alzheimerove bolesti te, usprkos trenutnoj epidemiološkoj situaciji, nastaviti s educiranjem i širenjem znanja, u VIRTUALNOM OBLIKU.

Na prvom virtualnom CROCAD-20 očekujemo oko 200 sudionika iz naše zemlje i susjednih zemalja, a pozvani su i ugledni strani i domaći pozvani predavači, koji će predstaviti najnovije spoznaje iz područja Alzheimerove bolesti (AB) i drugih demencija, a posebna pozornost bit će posvećena temama vezanim za njegovatelje i skrb bolesnika. Razmjena iskustava, analiza rezultata i evaluacija dosega imaju presudnu važnost za postizanje zajedničkih ciljeva, odnosno veće kvalitete u našem svakodnevnom radu.

Programom predviđenim plenarnim predavanjima, usmenim izlaganjima, okruglim stolovima i e-posterima moći ćete pristupiti on-line, kroz Zoom virtualnu platformu.

Budući da sada nema troškova smještaja i puta, vjerujemo da će se planirana sredstva za ovaj kongres – od sponzora i donacija – moći usmjeriti u veći broj kotizacija za on-line sudjelovanje.

Nove okolnosti nose nove izazove, a kako ne bismo zaostali u edukaciji i razmjeni iskustava, morali smo se prilagoditi na ovaj novi način „druženja“. Pozivamo vas da nam se u što većem broju pridružite na on-line web platformi Kongresa, i svojim sudjelovanjem pridonesete našoj zajedničkoj zadaći – boljem razumijevanju i boljoj skrbi za oboljele od Alzheimerove bolesti.

Ostanite zdravi i dobrodošli na virtualni CROCAD-20!

Prof. prim. dr. sc. Ninoslav Mimica, dr. med., IFAPA
Predsjednik Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest 
i psihijatriju starije životne dobi HLZ-a

Dear colleagues, 

We are extremely honored and pleased to inform you that the Croatian Congress on Alzheimer’s Disease with International Participation (CROCAD-20) will be held from October 14-16, 2020 in VIRTUAL FORM, without the physical absence of participants and lecturers.

The Congress is organized by the Croatian Society for Alzheimer’s Disease and Old Age Psychiatry of the Croatian Medical Association and the Croatian Society for Neuroscience, under the auspices of the Ministry of Health and the Ministry of Science and Education and with the support of the Croatian Alzheimer Alliance and University Psychiatric Hospital Vrapče.

For the tenth time, we have an exceptional desire to gather distinguished domestic and foreign lecturers and numerous participants: doctors specialists, residents, psychologists, social workers, social pedagogues, economists, directors of homes for the elderly, pharmacists, neuroscientists, nurses and technicians, students, caregivers, all those who work and care for Alzheimer’s patients and, despite the current epidemiological situation, continue to educate and disseminate knowledge, in VIRTUAL FORM.

At the first virtual CROCAD-20 we expect about 200 participants from our country and neighboring countries, and foreign and domestic invited speakers, who will present the latest knowledge in the field of Alzheimer’s disease (AB) and other dementias. Special attention will be paid on topics related to care givers and care for patients. Exchange of experiences, analysis of results and evaluation of achievements are crucial for achieving common goals – higher quality in our daily work.

The programme will include plenary lectures, oral presentations, round tables, and e-posters online, through the Zoom virtual platform.

Since there are no accommodation and travel costs now, we believe that it will be possible to direct the planned funds for this Congress – from sponsors and donations – to a larger number of online registration fees.

New circumstances bring new challenges and, in order not to fall behind in education and exchange of experience, we have had to adapt to this new way of ‘socializing’. We invite you to join us in large numbers on the web platform, and with your participation contribute to our common goal – better understanding and better care for people with Alzheimer’s disease.

Stay healthy and welcome to the VIRTUAL CROCAD-20!

Professor Ninoslav Mimica, MD, PhD, Primarius, IFAPA President of Croatian Society for Alzheimer’s Disease and Old Age Psychiatry, CroMa

Kongresna obavijest - CROCAD20

Kongresna obavijest CROCAD-20
15. - 16. listopada 2020.
VIRTUALNI KONGRES

Days
Hours
Minutes
Seconds
Zatvori izbornik