Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi

Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti
(CROCAD-18)

3. – 6. listopada 2018., Novigrad, Hrvatska

Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem, najveći u Hrvatskoj posvećen demencijama, održan je od 3. do 6. listopada 2018. u organizaciji Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi HLZ-a i Hrvatskog društva za neuroznanost. Kongres je okupio eksperte iz Hrvatske, BiH, Češke, Indije, Italije, SAD-a, Slovenije i Srbije. Neke od tema skupa bile su temeljna istraživanja i neuropatologija Alzheimerove bolesti, rana dijagnostika i biološki biljezi, klinička istraživanja, epidemiologija i rizični čimbenici, nefarmakološke intervencije, farmakoterapija, palijativna skrb te kvaliteta života u demenciji.

Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti (CROCAD-18) s međunarodnim sudjelovanjem održan je od 3. do 6. listopada 2018. u Novigradu (Istra) u organizaciji Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest ipsihijatriju starije životne dobi HLZ-a i Hrvatskog društva za neuroznanost. Podupiratelji skupa CROCAD-18 bili su Alzheimer Disease International, Alzheimer Europe i Hrvatska Alzheimer alijansa. Predsjednik Organizacijskog odbora bio je prof. dr. sc. Ninoslav Mimica, predsjednik Znanstvenog odbora prof. dr. sc. Goran Šimić, a tajnica doc. dr. sc. Nataša Klepac. Kongres je okupio eksperte iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Češke, Indije, Italije, Sjedinjenih Američkih Država, Slovenije i Srbije, koji su održali predavanja i u obliku postera izvijestili o najnovijim rezultatima kliničkih  i bazičnih istraživanja demencija. Raspravljano je i o brojnim  problemima u pružanju pomoći oboljelima i njihovim njegovateljima i skrbnicima. Sažeci izlaganja i postera su, već tradicionalno, tiskani u posebnom broju časopisa „Neurologia Croatica“, vol 67, Suppl 3: 1-96, 2018.

Teme kongresa, najvećeg posvećenog demencijama u Hrvatskoj, uključile su temeljna  istraživanja i neuropatologiju Alzheimerove bolesti, ranu dijagnostiku i biološke biljege, epidemiologiju, rizične faktore i prevenciju, klinička istraživanja, klinička obilježja i prikaze bolesnika u Alzheimerovoj bolesti, farmakoterapiju demencija, nefarmakološke intervencije, skrb zaoboljele od demencija, ne-Alzheimerove demencije, kvalitetu života u demenciji, udruge za Alzheimerovu bolest i skupine samopomoći, palijativnu skrb u demenciji i druge.

Sponzori skupa bili su Alkaloid d.o.o., Belupo d.d., Eisai, Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest, Kemolab d.o.o., Krka-farma d.o.o., Lundbeck Croatia d.o.o., Medicin- ska naklada d.o.o., Mylan EPD d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o., Aminess Maestral hotel Novigrad i Turistička zajednica Grada Novigrada, a medijski pokrovitelj „Medix“.

­

 

Aktivnosti u Hrvatskoj
Prof. dr. sc. Ninoslav Mimica (Klinika za psihijatriju Vrapče) u plenarnom je obraćanju istaknuo da se broj oboljelih od demencije u Hrvatskoj povećao na 90.000. Nadalje, u Hrvatskoj još uvijek nije publicirana nacionalna strategija borbe protiv Alzheimerove bolesti i drugih demencija, a antidementivi nisu na osnovnoj listi HZZO-a te se još uvijek nadoplaćuju. Međutim, postoje i značajni pozitivni pomaci: organizirane su četiri edukativne konferencije o Alzheimerovoj bolesti (EdukAl) uZagrebu, a u planu je i peta potkraj 2019. godine. Održani su tečajevi I. kategorije i trajnog usavršavanja o demenciji i palijativnoj medicini. Organizacija druženja kroz projekt Alzheimer Café proširila se po cijeloj Hrvatskoj, a Hrvatska Alzheimer alijansa (HAA) ima već 31 članicu.

Osobe s Alzheimerovom bolesti mogle su sudjelovati u nekoliko kliničkih farmakoloških studija (Eisai, TauRx, Lupin, Orion, Axovant) te profitirati od inovativnoga terapijskog pristupa. Studenti medicine u svojim redovitim nastavnim programima kolegija Neurologija, Psihijatrija, Obiteljska medicina i Palijativna medicina uče o Alzheimerovoj bolesti i drugim demencijama. U sklopu specijalizacije iz psihijatrije specijalizanti obavljaju obavezni tromjesečni staž na odjelu psihogerijatrije, a u sklopu obveznog stručnog specijalističkog post diplomskog studija slušaju i polažu kolegij iz Psihijatrije starije životne dobi. Također, počela je provedba petogodišnje specijalizacije iz gerijatrije, temeljene na internističkom deblu u trajanju od 22 mjeseca, nakon čega se specijalizanti usmjeravaju na specifičnosti zdravstvenih problema starije životne dobi (što uključuje psihogerijatriju i psihoneurologiju). Imenovani su novi odjeli unutar bolnica koji se bave demencijama (Ugljan, Vrapče), a u zdravstvenu mrežu ušli su i psihijatrijski palijativni kreveti na psihogerijatrijskim odjelima psihijatrijskih bolnica (Vrapče, Sv.Ivan, Sv. Rafael, Popovača, Ugljan, Rab), ukupno 62 kreveta. U Klinici za psihijatriju Vrapče osnovan je Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi, a u istoj bolnici počela je i građevinska rekonstrukcija Odjela psihogerijatrije. Tiskana je i prva knjiga na hrvatskom jeziku o Alzheimerovoj bolesti, namijenjena skrbi za osobe s demencijom u bolničkim uvjetima. Kontinuirano se radilo na podizanju svijesti o demencijama kroz brojna društvena događanja prilikom obilježavanja Svjetskog dana Alzheimerove bolesti (21. rujna), tijekom cijelog rujna te za vrijeme Tjedna mozga, a i kroz druge stručne i znanstvene manifestacije. Također, naši stručnjaci su sudjelovali u prijavi i realizaciji brojni domaćih i stranih projekata vezanih uz istraživanje demencije. Zaključno, prof. Mimica je rekao kako su se aktivnosti kao nikada do sada intenzivirale te vjeruje da će sve navedeno pridonijeti boljem razumijevanju demencija, kvalitetnijoj skrbi za oboljele i njihove obitelji te nas približiti realizaciji izrade nacionalne strategije borbe protiv demencije.

Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti
s međunarodnim sudjelovanjem
3. – 6. listopada 2018., Novigrad, Hrvatska

Predavanja pozvanih predavača
Pozvani predavači bili su eminentni domaći i strani stručnjaci iz područja Alzheimerove bolesti i psihogerijatrije, većinom iz Hrvatske: Fran Borovečki, Krasanka Glamuzina, Nataša Klepac, Nela Pivac, Goran Šimić, Slađana Štrkalj Ivezić i Bjanka Vuksan-Ćusa (svi iz Zagreba). Inozemni predavači bili su Iva Holmerová (Prag), Osman Kučuk (Sarajevo), Štefanija Lukič Zlobec (Ljubljana), Vidya Shenoy (Mumbai), Vlatko Šagud (Milwaukee) i Jadranka Vuković (Subotica).

Zbog  nenadane  spriječenosti u dolasku iz Amerike, prvi put su na kongresu održani predavanje i diskusija putem Skypea – „Art  tera- pija kao terapeutska intervencija za poboljšanje kvalitete života obolje- lih od Alzheimerove bolesti“ bio je naziv predavanja Vlatka Šaguda. Iva Holmerová, predsjednica međunarodne krovne organizacije Alzheimer Europe, govorila je o kvaliteti njege za osobe koje žive s demencijom procijenjene kroz inovativni pristup Češke udruge za Alzheimerovu bolest. Štefanija Lukič Zlobec osvrnula se na provedbu Slovenske nacionalne strategije za borbu protiv demencije i na razvoj mreže potpore u lokalnoj zajednici. Bilo je zanimljivo čuti predavanje Vidye Shenoy o jogi kao polazišnoj točki u skrbi za osobe s demencijom. Osman Kučuk iznio je program rehabilitacije za osobe s demencijom s ciljem bolje prilagodbe na život u domu, a Jadranka Vuković govorila je o preuzimanju odgovornosti pri donošenju odluke o smještaju oboljelog člana obitelji.

Promocije dviju knjiga
Održane su i dvije promocije knjiga o demenciji. Obje su izašle u izdanju Medicinske naklade iz Zagreba, Klinike za psihijatriju Vrapče – Referentnog centra MZ-a za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi i Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi HLZ-a. Izdavanje knjiga preporučila je Hrvatska Alzheimer alijansa.

Prvo je održana promocija knjige autora Ninoslava Mimice i Marije Kušan Jukić „Alzheimer – dvanaest anegdota“, koju je ilustrirao Vlatko Šagud. O knjizi su govorili doc. dr. sc. Bjanka Vuksan-Ćusa, doc. dr. sc. Nataša Klepac, prof. dr. sc. Ninoslav Mimica i dr. sc. Marija Kušan Jukić. Uslijedilo je otvorenje izložbe originalnih crteža Vlatka Šaguda, mag. art. kip. Izložba je bila otvorena tijekom cijelog trajanja skupa.

Druga knjiga bila je hrvatsko izdanje knjige „Najbolja skrb za osobe s demencijom u bolničkim uvjetima – praktični vodič“, čiji su autori Jo James, Beth Cotton, Jules Knight, Rita Freyne. Knjigu je s engleskog preveo dr. sc. Mario Gros, dr. med., a hrvatsko izdanje uredio je prof. dr. sc. Ninoslav Mimica, koji je ujedno napisao i predgovor.

Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti
s međunarodnim sudjelovanjem
3. – 6. listopada 2018., Novigrad, Hrvatska

Nagrađeni posteri i društveni program
Kako je već uobičajeno, uručene su nagrade za tri najbolja postera. Prvu nagradu dobili su autori I. Salopek, J.  Rožman,  A.  Ožura  i  K. Dujam Vine za poster „Mobilni psihijatrijski tim u pristupu osobama s demencijom”. Drugu nagradu dobili su autori J. Dlesk-Božić, L. Dajak i D. Maček za rad „Sloboda kretanja osoba oboljelih od demencije u institucionalnoj skrbi uz asistenciju moderne tehnologije”. Treću nagradu dobio je autor I. Cilesi za poster „Liječenje lutkom: Korištenje lutaka u centrima za Alzheimerovu bolest – prilika da pokažemo koliko nam je stalo do ljudi s demencijom”. Svi su nagrađeni autori dobili diplome, a prvi autor prvonagrađenog postera vikend-aranžman za dvije osobe u Aminess Maestral hotelu Novigrad. Drugu i treću nagradu sponzorirala je Medicinska naklada iz Zagreba, pa je tako prvi autor drugonagrađenog postera dobio knjigu S. Tomek- Roksandić, N. Mimica i M. Kušan Jukić i sur. „Alzheimerova bolest i druge demencije – rano otkrivanje  i zaštita zdravlja“. Prvi autor trećenagrađenog postera dobio je knjigu Vlade Jukića „Psihijatrijske teme za nepsihijatre (i psihijatre)“.

Kongres je obilovao i socijalnim programom. Svi sudionici rado su se odazvali tradicionalnoj akciji „Korak za pamćenje“ (poznatijoj kao Memory Walk), koja se u Hrvatskoj organizira od 2014. Šetnjom uz more promovirali su mogućnost smanjenja rizika razvoja demencije pomoću zdravog stila života. Isto su nastavili činiti i tijekom tradicionalnog zajedničkog izleta koji je obuhvaćao posjet obližnjoj špilji Mramornica te obilazak pitoresknog Grožnjana.

Zaključci skupa
U sklopu skupa održana je i Godišnja skupština Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi HLZ-a. Nakon toga je prikazan igrani film „Obitelj Savage“, humoristična drama scenaristice i redateljice Tamare Jenkins iz 2007. godine, koja govori o situacijama kroz koje prolaze dvoje odrasle djece brinući se za oca oboljelog od demencije.

Tijekom zatvaranja kongresa zaključeno je kako je potrebno: 1) što prije usvojiti Nacionalnu strategiju borbe protiv Alzheimerove bolesti i drugih demencija; 2) osigurati pravovremenu (ranu) dijagnostiku demencije; 3) antidementive učiniti još dostupnijima, tj. staviti ih na A-listu HZZO-a; 4) osnivati mobilne timove za pomoć osobama s demencijom s obzirom da brojne osobe s demencijom žive u svojim kućama; 5) što prije donijeti plan razvoja palijativne skrbi za oboljele od demencije, poštujući specifičnosti, osobito duljinu palijacije; 6) provesti adaptaciju svih domova za starije u prihvatu osoba s demencijom; 7) podupirati projekte vezane za osobe s demencijom i njihove njegovatelje.

prof. dr. sc. Ninoslav Mimica, dr. med.
Klinika za psihijatriju Vrapče,
Referentni centar Ministarstva zdravstva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi, Zagreb
­

Objavljeno u Medix-u (Oujak 2019 • god XXV • broj 135)

Kongresni materijali

Zbornik radova Neurologia Croatica
3. – 6. listopada 2018.
Novigrad, Hrvatska

Konačni program CROCAD-18
3. – 6. listopada 2018.
Novigrad, Hrvatska

Zatvori izbornik