Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi

KNJIGA POSTERA STRUČNJAKA
KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE

2007. – 2016.

Prikaz knjige / Book review

Urednici: Ninoslav Mimica, Vlado Jukić

Nakladnik: Klinika za psihijatriju Vrapče, Zagreb, 2018. g.
Tisak: Medicinska naklada d.o.o., Zagreb

Stranice 1141, tvrdi uvez, naslovnica u koloru.

Mimica N, ur. Zagreb: Klinička bolnica Vrapče i Medicinska naklada, 2019. Tvrdo ukoričena knjiga, A4 formata na 1141 stranica, bogato opremljena fotografijama u boji i crno-bijelim fotografijama, uz dodatak i CD-a za brže snalaženje po sadržaju.

Poster, plakat ili kopija većih dimenzija, oblik s likovnim motivom, trajnije vrijednosti namijenjen ukrašavanju prostorija, propagandi i reklami, engl. sinonim: afiš (afiša) m. (nom. mn. afiši) oglas na javnom mjestu ili u novinama (dati objaviti, izvijestiti) fr. affiche. Afiširati (što) svršeno i nesvršeno (prez. afiširam, pril. sad. afiširajući, gl. im. afiširanje) objaviti javnosti putem afiša, dati oglas, izvjesiti plakat, oglasiti plakatirati. fr. afficher /Anić, V., Glodstein, I.: Rječnik stranih riječi , Novi liber, Zagreb,2004.).

Pojavnost postera kao oblika re/prezentiranja znanstvenih i stručnih radova i priopćenja svih i bilo kojih disciplina na kongresima i simpozijima, rezultat  je uvijek ograničenog vremena u kom se održavaju znanstveni skupovi. Broj za oralna saopćenja je limitiran, najčešće rezerviran za pozvane ugledne predavače, a ako preostaje vremena, za neke od preostalih. Nužno je svim ostalim prijavljenim, željnim prezentacija, pretendiranim govornicima omogućiti na kongresu pojavu za katedrom, te jeizmišljen oblik postera. Poster, plakat (afiš) otisnut je na papiru formata cca 1m puta 1,5 m sa sadržajem koji se želi iznijeti svim sudionicima kongresa u vizualnom obliku.

Prednost je postera, kao i power point-a, to da se slike, crteži, fotografije, tablice, dijagrami, numeričke informacije mogu vidljivo prikazati. Tako je obično uskraćeno opširnije tekstualno predočenje. Ali se pri obilasku stručnog povjerenstva (organizatorakongresa-komisija), usmeno opširnije mogu i izreći sadržaji prisutnoj pratećoj grupi sudionika kongresa uz mogućnost postavljanja pitanja ad hoc i diskusije prisutnih slušatelja/gledatelja. Prvi je u Hrvatsku početkom sedamdesetih 20-og stoljeća unio ovaj oblik današnji akademik Pavle Rudan na Kongresu biološke antropologije u Zagrebu. Tako su sažetci postera tiskani u suplementima časopisa Collegium Antropologicum u ono vrijeme šapirografskom tehnikom. Kako je prof. dr. sc. Veljko Đorđević na promociji knjige: Ninoslav Mimica, Vlado Jukić: Knjiga postera stručnjaka Klinike za psihijatriju Vrapče 2007-2016. iznio prof. dr.sc. Asim Kurjak je na jednom ginekološkom kongresu angažirao tzv. sendvič-mena da na svom tijelu po kuloarima nosi poster – obavijest o njegovom referatu. Zbog te reklame sudionici su popunili dvoranu. Postere mogu učesnici na miru razgledavati i čitati cijelo vrijeme  održavanja kongresa, pa onda i raspravljati pred svim zainteresiranim idući od postera do postera.

Predstavljanje knjige u Hrvatskom liječničkom zboru 10. prosinca 2018. godine

Genijalna je ideja prof. Mimice da se svi naknadno izrađeni psihijatrijski posteri objave u do sad već dvjema knjigama. Prva je knjiga obuhvatila prvo razdoblje. Tako je prvi poster bio onaj profesorice Vere Dürrigl, EEG- iskustva somnologa i epileptologa u PB Vrapče. Potom je slijedio sve veći broj postera s mnogobrojnim likovnim i tekstualnim prezentacijama dosegavši broj u drugoj knjizi od 530. Poanta je postera na sažet, komprimiran, lapidaran, koncizan način upoznati zainteresirane sa svojim znanstvenim autorskim idejama. A jedna slika po drevnoj kineskoj poslovici govori više od 1000 riječi.

Tako je po originalnoj zamisli kreatora dviju knjiga sačuvati za budućnost sadržaj brojnih postera, koji bi bili za nove generacije znanstvenika izgubljeni u spaciotemporalnom kontinuitetu. U mukotrpnom traganju za prošlim posterima prof. Mimica sa suradnicima animirao je i angažirao ranije autore po programima  i knjigama sažetaka prošlih kongresa. Samo su glavni referati bili (ili nisu bili) tiskani in extenso u knjigama kongresa ili suplementima časopisa. Dižući prašinu  s ranijih postera spašeno je od zaborava mnogo vrijednih ideja i u tome je nezamjenjiva uloga bila prof. Mimice. Dobivši placet ravnatelja prof. dr. sc. Vlade Jukića iz KB Vrapče koja sudjeluje kao suizdavač s Medicinskom nakladom uvažene profesorice Anđe Raič, Mimica je objelodanio i ukoričio do sada ukupno 774 ponovno pronađenih postera, te su dvije knjige dokumenti jednog prošlog, ali još uvijek aktualnog vremena u našoj znanosti, unatoč efemernosti znanstvenog rada i otkrića.

Medicina i njena najmlađa disciplina – psihijatrija (ranije u udžbenicima uklopljena u internu), kao scientia, doctrina et ars sudjeluje tako u re/afirmaciji sadržaja koji su vremenom bili vjerojatno i zaboravljeni, ako nisu kasnije prošireni, citirani i negdje publicirani. Neki od postera su nakon kongresa bili i još su uokvireni visjeli na kuloarima ili sobama bolnica, ili bivali naprosto zagubljeni…

Nakon riječi nakladnika slijedi sadržaj podijeljen u deset podnaslova, po temama: Shizofrenija i drugi psihotični poremećaji, Afektivni poremećaji, Posttraumatski stresni poremećaj i drugi anksiozni poremećaji, Neurokognitivni poremećaji, Bolesti ovisnosti, Psihofarmaci idruga farmakoterapija, Forenzička psihijatrija, Neuro-psihofiziologija, Nefarmakološke terapije i metode, te Ostale teme. Slijede kazalo i izvatci iz recenzija, fotosi zbornika sažetaka, programa kongresa i niz prigodnih slika krase ovu izvrsno pripremljenu knjigu. Posebno je ističu one slike malakološke kolekcije ljubitelja školjki prof. Ninoslava Mimice.

Broj referata godinama varira, ali pokazuje progresiju, tako da naveden 341 autor popunjava ovu 3,6 kg tešku knjigu svojimposterima. Najviše postera ima naravno urednik Ninoslav Mimica, a slijede ga Suzana Uzun, Oliver Kozumplik, Vlado Jukić, te Miro Jakovljević. Knjiga će poslužiti generacijama entuzijastičkih psihijatrijskih zaposlenika da crpe podatke i vrijedne ideje.

Ljubomir Radovančević

Objavljeno u Acta Medica Croatica (Vol. 73 2019, broj 2, Zagreb, lipanj 2019.)

Zatvori izbornik