Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi

ALZHEIMER U MOJEM DOMU
Obiteljske istinite priče

Prikaz knjige / Book review

Autorica: Ljiljana Kerepčić Ratkaj

Izdavač: Hrvatski liječnički zbor, Hrvatska Alzheimerova alijansa i Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest i psihi­jatriju starije životne dobi, Zagreb, 2016. g.
Urednik, predgovor i pogovor: Ninoslav Mimica

Stranice 192, tvrdi uvez, naslovnica u koloru.

Zahvalnost za publikaciju pripada 16-oro sponzora i su­radnika koje je preko Društva za Alzheimerovu bolest i psi­hijatriju animirao prof. dr. sc. Ninoslav Mimica (kao ured­nik knjige napisao je predgovor i pogovor).

Knjiga je dopunjena s nekoliko članaka: Štefke Lukić Zlobec, Goranke Jureško i Mire Dajčić. Stručni dio koji se odnosi na Alzheimerovu bolest, epidemiologiju, dijagnosti­ciranje i standardno farmakološko liječenje pripremili su prof. dr. sc. Ninoslav Mimica i dr. sc. Paola Presečki. Struč­ni dio knjige sadržava i snimke MR mozga, koje je ustupila doc. dr. sc. Nataša Klepac.

Uz stručna objašnjenja knjiga sadržava i Glazgovsku dekla­raciju koja poziva na stvaranje Europske strategije o demen­ciji, kao i nacionalnih strategija u svakoj europskoj državi.

Prijedlog nacrta Hrvatske nacionalne strategije za borbu protiv Alzheimerove bolesti i drugih demencija nalazi se u knjizi. Pripremili su ga naši poštovani profesori i doktori znanosti koji se bave Alzheimerovom bolešću, neurozna­nošću, psihijatrijom, socijalnom skrbi, farmakologijom i unaprjeđenjem mentalnog zdravlja. HLZ i Hrvatska Alz­heimerova alijansa podupiru provedbu nacionalne strategije izradom akcijskih planova protiv Alzheimerove bolesti od koje, prema procjeni, boluje već 85.000 osoba.

Na početku knjige nalazi se autoričina poruka zbog čega je odlučila da se posveti borbi za prava oboljelih od Alzhei­ mera, kao i zahvala svima koji su dali svoj doprinos da se knjiga publicira i dođe do onih kojima je namijenjena. Na kraju su knjige kratka biografija autorice Ljiljane Kerepčić Ratkaj te popis i oglasi sponzora.

 

Predstavljanje knjige na kongresu u Tučepima 2016. godine

Pojava ove knjige unijet će utjehu, distribuirati psihotera­piju i općenito verbalnu pomoć te dati mnogo dragocjenih savjeta  potrebitim  obiteljima  čiji  je  član  obolio  od  Alzheimerove bolesti.

Niže se 20 obiteljskih priča, ispovijedi supruga oboljelih, krcatih dirljivošću, punih emocionalnog tona i korisnih savjeta onima koje je pogodila ista sudbina.

Tu je prije svega autorica Ljiljana-Lili, koja je prvi „pio­nir priče”, a onda su  tu:  Štefka  Lukić  Zlobec,  Katarina, Mira, Marica, Vjera, Ivan, Ada, Dubravka, eva Železnik, Marina, Petar, Ana, Maja, Antun, Marija, Lana,  Ružica, Ančica i Manja koji su svi iskreno iznijeli svoja iskustva s oboljelima i problemima.

Navedene povijesti bolesti (ne u kliničkom smislu) is­povijedi su i sjećanja skrbnika i njegovatelja/ica – bračnih partnera oboljelih te roditelja.

Knjiga će biti korisna potencijalnim i recentnim pomagate­ ljima, bilo profesionalnima kao udžbenik medicinskim se­strama i tehničarima, liječnicima, psiholozima, edukacijskim rehabilitatorima, kao i studentima tih i srodnih struka, volon­terima te onim rođacima koje je pogodila ta nemila sudbina.

Svojevrsno je svjedočanstvo o relativno uspješnom, opti­ mističnom svladavanju neminovnih patnja, tužne sudbine… Spomen je nesebične skrbi, vraćanja dugova koje svi imaju prema oboljelima iz prijašnjega zdravog života. ,Ljudi odla­ze na grobove svojih umrlih na dan Svih svetih, ali bolje je revanširati se oboljelima za života, dati doprinose djeci, unucima koje su ostavili oboljeli što su umrli.

Kolekcionirano je ovdje 20 sudbina iz realiteta koje su iznijeli bližnji bolesnika. Tu su korisni savjeti budućim po­tencijalnim laičkim i profesionalnim njegovateljima. Ima u ovoj knjizi i dosta natruha liječničke stručnosti, jer se iz krhotina ovih ispovijedi kristaliziraju činjenice koje će pomoći poznavateljima ove teške i infaustne, za sada nesvladive bolesti. Ova vrlo informativna knjiga hibridno je djelo nekoliko članaka, intervjua koje je u razgovoru s njegovateljima prikupila Ljiljana Kerepčić Ratkaj, supruga preminulog bolesnika od Alzheimerove bolesti – primari­jusa, dr. sc. Ivana Kerepčića, neuropsihijatra, prvog doktora znanosti Neuropsihijatrijske bolnice Popovača, poslije i ravnatelja te bolnice.

Gospođa Kerepčić prikupila je ispovijedi njegovatelja o bolesnicima sličnih sudbina kao što je bila i njezina. Njihovi bračni partneri ili roditelji oboljeli od ove infaustne bolesti bili su poticaj za pisanje.

Knjiga je ilustrirana sa 7 slika koje je naslikala gospođa Kerepčić koja se bavi slikanjem već 40 godina te pisanjem poezije i proze.

Slike su apstraktnog karaktera: upotrijebljena je tehnika “-slijevanja, prskanja, mrlja, enformela, tasizma, tamnije de­presivne intonacije, horizontalnih i kružnih poteza kista na timidnom fonu kapanjem zagasitih valera. Jedna je slika plakat prijašnje njezine izložbe impresionističkih obilježja.

Poseban su dio su 4 slike koje pripadaju Zvonku Ozmecu iz prijašnjega znanstvenog članka prof. dr. sc. Nine Mimice, djelomično apstraktne, s uvrštenim likovima.

Dokaz je to kako likovna terapija može biti paradigmatič­ na metoda izbora i uspjeha Alzheimerovih bolesnika palija­tivne provenijencije.

U knjigu su uvrštene i dvije pjesme Lj. Kerepčić: ,,Za­robljen” i „Tvoje misli” iz njezine zbirke „Pjesme ljubavi za Ivana”, koja je poetska kolekcija posvećena Njezinu obolje­lom, umirućem suprugu.

Uloga je prof. dr. sc. Ninoslava Mimice bila definitivno ostvarenje knjige pisanjem popratnih stručnih tekstova i njezinim finaliziranjem pri adekvatnom izdavaču.

Recenzenti su bili: prof. dr. se. Vlado Jukić, prof. dr. se. Veljka Đorđević i primarijus, dr. Marina Kovač, psihijatar.

Knjiga je ilustrirana i dobrodošla njegovateljima/cama , članovima obitelji, jer prezentira neposredna i životna isku­stva uz bolesnike, njihovu skrb, brigu, bol, strpljivost, tole­ ranciju, ljubav, empatiju…

Prim. dr. se. Ljubomir Radovančević

Objavljeno u Liječničkom vjesniku – glasilu Hrvatskog liječničkog zbora (broj 11 – 12, Zagreb, studeni-prosinac 2017.)

Zatvori izbornik